“KALAU boleh Om tahu, apa yang sudah kamu dapatkan atau bekal kamu menjelang Pemilu Raya tahun 2019 mendatang? Sudah mantapkah pilihan kamu